Ruimtevolk Expeditie

Ruimtevolk Expeditie – Verslag van de Ruimtevolk Expeditie (november 2012), het innovatiefestival voor ruimtelijke vraagstukken. (www.ruimtevolk.nl)