Van Grave(n) naar Knokke(n) – Forten en linies in de grensstreek

Over Forten en Linies – Een film voor scholieren over de forten en linies in Noord-Brabant (Zuiderwaterlinie), Zeeland en Vlaanderen (Staats-Spaanse linies) en de Fortengordels van Antwerpen. Presentatie: acteur Jack Wouterse. De film is onderdeel van een lespakket, ontwikkeld voor ‘Forten en linies in grensbreed perspectief’, een samenwerkingsverband tussen Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Zeeland en Noord-Brabant. Deze film is gemaakt in opdracht van Erfgoed Brabant.